LSS
Laboratorij za sustave i signale
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
ENGLISH Naslovnica Obavijesti Predavanja Vježbe Ispiti FAQ  
Naslovnica Digitalna obradba signala / Naslovnica
DIGITALNA OBRADBA SIGNALA
NASLOVNICA
OBAVIJESTI
PREDAVANJA
VJEŽBE
ISPITI
NASTAVNICI
STUDENTI
LITERATURA I LINKOVI
PLAN NASTAVE
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (FAQ)

Općenito o predmetu

Predmet Digitalna obradba signala (INE10O7) predaje se u zimskom semestru za studente četvrte godine studija (7. semestar). Ukupna tjedna satnica sastoji se od dva sata predavanja, jedan sat auditornih i jedan sat laboratorijskih vježbi (2+1+1).

Sadržaj predmeta

Vremenski diskretni sustavi. Grafovi toka signala. Utjecaj kvantizacije koeficijenata i osjetljivost struktura. Kvantizacijski šum. Granični ciklus u IIR sustavima. Projektiranje IIR i FIR filtara. Svojstva diskretne Fourierove transformacije. Brzi algoritmi za konvoluciju i korelaciju. Periodogram. Vremenski otvori. Optimalni algoritmi za ekstrakciju signala. Filtarski slogovi. Sklopovlje. Osnove adaptivne obradbe signala. Osnove višedimenzionalne obradbe signala. Primjene u obradbi govora i muzike, sonaru, radaru, komunikacijama i automatici.

Kratko o predmetu
Kratke obavijesti i informacije o predmetu (2007./2008.)   - -
Kratke obavijesti i informacije o predmetu (2006./2007.)   PS.GZ PDF
Kratke obavijesti i informacije o predmetu (2005./2006.)   PS.GZ PDF
Kratke obavijesti i informacije o predmetu (2004./2005.)   PS.GZ PDF
Kratke obavijesti i informacije o predmetu (2003./2004.)   PS.GZ PDF

Obavijesti

Sve novosti i obavijesti vezane uz predmet pratite na FER-ovom webu. Dodatne informacije vezane uz neku novost (popis grupa na laboratorijskim vježbama, materijali za vježbe i slično) naći ćete na ovim stranicama.

Oglasna ploča predmeta nalazi se kod dvorane B4, no sve obavijesti vezane uz predmet će prvo biti objavljivane na FER-ovom webu, a samo iznimno i na oglasnoj ploči.

Sveučilište u Zagrebu - FER - ZESOI - LSS - DOS
© 2002.-2005. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija.
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim stranicama obratite se